Consecintele activitatilor asupra mediului

Activitătile cu impact asupra mediului desfăsurate în cadrul firmei sunt:
 • Baza de productie pentru activitatea de productie
 • Extractie de agregate minerale
 • Deszăpezire

Pentru toate activitatile mentionate mai sus sunt emise Autorizatii de mediu si de gospodarire a apelor, emise de APM Brasov, respectiv SGA Brasov. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului aferente activitatilor de fabricare betoane si mixturi asfaltice sunt urmatoarele:

 • Pentru factorul de mediu apă:
  - Apele uzate menajere sunt evacuate în statia de epurare cu descărcare ape epurate în Timisul Sec.
  - Apele uzate tehnologice de la staţia de betoane, după decantare, sunt reintroduse în circuitul tehnologic.
  - Apele uzate tehnologice de la spălătoria auto sunt colectate în rigole cu grătar, trecute prin separatorul de produse petroliere si apoi descărcate în colectorul de ape pluviale de pe toată platforma.
  - Apele pluviale de pe platforma betonată împreună cu apele tehnologice rezultate de la separator şi cu apele menajere epurate trec prin al doilea separator de produse petroliere şi apoi sunt descărcate în Timisul Sec.
 • Pentru factorul de mediu aer:
  - Instalaţiile de obţinere betoane şi mixturi asfaltice sunt dotate cu instalaţii de filtrare pentru reţinerea particulelor de nisip, ciment şi pulberi totale.
 • Pentru factorul de mediu sol:
  - Tancurile de bitum şi cele de motorină sunt dotate cu cuve de retenţie
  - Butoaiele cu ulei uzat şi acumulatorii uzaţi sunt asezate într-o tavă metalică, respectiv tavă de plastic; depozitarea acestora este asigurată într-un spatiu special amenajat, betonat si acoperit
 • Pentru deseuri:
  - În cadrul firmei se respectă prevederile Legii 211 din 2011 privind regimul deseurilor, ale HG 856 din 2002 si ale HG 235 din 2007 privind gestiunea uleiurilor uzate.
  - Deseurile generate sunt colectate selectiv, identificate si depozitate doar în spatii special amenajate în vederea predării lor către firme autorizate în acest sens.

Factorii de mediu aer si apa sunt monitorizati cu o frecventa stabilita in autorizatiile emise de APM si SGA. Rezultatele monitorizarilor se incadreaza in valorile maxim admise.

In cazul procesului de extractie agregate minerale, la finalizare sunt efectuate intotdeauna lucrari de refacere a mediului prevazute in proiectul tehnic si impuse prin autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor. Astfel, zona exploatata este adusa la starea initiala.

Zona de protectie, albia si malurile sunt mentinute curate, iar eventualele deseuri sunt depozitate in spatii amenajate pe platforma firmei, nefiind afectate drumurile de acces la lucrare sau suprafata obiectivului.

In SC EURO STRADA SRL Brasov este proiectat, documentat si mentinut un sistem de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala; sistemul de management integrat este adecvat marimii firmei, tipului activitatilor, complexitatii proceselor si interactiunii acestora, impactului produselor, activitatilor si serviciilor asupra mediului precum si naturii si tipurilor de riscuri privind securitatea si sanatatea ocupationala. Sistemul integrat este certificat de ALL CERT SYSTEMS, Bucuresti in conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Directorul general a documentat un angajament privind politica si obiectivele in domeniile calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala. Angajamentul este comunicat tuturor angajatilor.

Constructia de drumuri si poduri

Un avantaj ce determina succesul companiei Euro Strada il reprezinta managementul sau logistic.Timp de 10 ani Euro Strad si-a dezvoltat atat de complet capacitatea de transport si de productie, incat face fata celor mai complexe si considerabile proiecte. mai mult...

Reducerea
Costurilor

Sistemul logistic Euro Strada permite un grad mare de flexibilitate prin dotarea companiei cu statii de asfalt fixe si mobile. Euro Strada incepe o lucrare oriunde pe teritoriul tarii in cel mai scurt timp. mai mult...

Sistematizare urbana

Diversitatea domeniilor abordate creaza beneficiarului avantajul de a profita de toate serviciile de la o SINGURA SURSA, referinta cea mai completa EuroStrada fiind sintetizarea de o infrastructura urbana. mai mult...

Efectele activitatilor asupra mediului

Activitătile cu impact asupra mediului desfăsurate în cadrul firmei sunt:
• Baza de productie pentru activitatea de productie
• Extractie de agregate minerale
• Deszăpezire mai mult...